ทำปฏิทินปีใหม่ง่าย ๆ ด้วยตนเอง
คิดว่าน่าจะยังไม่สายเกินไป หากท่านจะทำปฏิทินปีใหม่ไว้ใช้เอง หรือจะทำปฏิทินไว้แจกญาติ ๆ พี่น้อง ทำปฏิทินไว้เป็นของขวัญสมนาคุณลูกค้าเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ครับ ทำปฏิทินปีใหม่ง่าย ๆ ด้วยตนเอง

ทำปฏิทินปีใหม่ง่าย ๆ ด้วยตนเอง
ทำปฏิทินปีใหม่ง่าย ๆ ด้วยตนเอง

อุปกรณ์และเครื่องมือในการทำปฏิทินด้วยตนเอง

  1. ปริ้นเตอร์สี ที่สามารถปริ้นกระดาษแข็งเพื่อทำเป็นปกปฏิทินได้
  2. กระดาษแข็งสำหรับทำปกปฏิทิน ผมใช้ glossy photo paper Letter size 8.5×11″
  3. กระดาษอ่อน สำหรับทำตัวปฏิทิน ผมใช้ Letter size 8.5×11″
  4. เครื่องเย็บกระดาษสำหรับเย็บปกเอกสาร ใช้แบบอื่นก็ได้ ขอให้เย็บได้
ทำปฏิทินปีใหม่ง่าย ๆ ด้วยตนเอง
ทำปฏิทินปีใหม่ง่าย ๆ ด้วยตนเอง

ขั้นตอนการทำปฏิทิน

  1. ดาวน์โหลดภาพที่จะนำมาทำปกปฏิทินจากเว็บไซต์แจกภาพฟรี https://pixabay.com หรือจะนำภาพถ่ายของท่านเองมาทำก็ได้
  2. ทำการแต่งภาพตามความชอบใจ แล้วทำการปริ้นภาพโดยใช้กระดาษแข็ง glossy photo paper
  3. ดาวน์โหลดตัวปฏิทินจาก ปฏิทินปีใหม่ 2563 / 2020 ไฟล์ word
  4. ปริ้นตัวปฏิทินด้วยกระดาษ Letter size 8.5×11″
  5. เย็บเป็นตัวปฏิทินด้วย เครื่องเย็บกระดาษสำหรับเย็บปกเอกสาร
ทำปฏิทินด้วยตนเอง
ทำปฏิทินปีใหม่ง่าย ๆ ด้วยตนเอง

สำหรับการทำทำปฏิทินปีใหม่ง่าย ๆ ด้วยตนเอง วิธีอื่น ผมได้โพสต์ไว้ที่ ทำปฏิทินปีใหม่ 2563/2020 ด้วยตนเอง ทำปฏิทินแจกเพื่อน สามารถเข้าไปดูได้ครับ