PSD วันมาฆบูชา 2561 PSD วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
Poster วันมาฆบูชา สำหรับประชาสัมพันธ์งานวันมาฆบูชา  หรือวันงานสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา  วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา  วันพระใช้ได้หมด ช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนา ช่วยกันสร้างและเผยแผ่สื่อดีๆ ในทางพระพุทธศาสนา

PSD วันมาฆบูชา 2561 PSD วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

คุณสมบัติไฟล์ PSD โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งานวันมาฆบูชา 2561
– เป็นไฟล์ PSD  เปิด แก้ไข เปลี่ยนแปลงได้ด้วยโปรแกรม Photoshop
– ขนาดไฟล์ 1600 x 1236 พิมพ์ออกมาแล้วเท่ากระดาษ Letter แนวตั้ง
– ประยุกต์ใช้ได้กับทุกงานในการเผยแผ่
– ขนาดไฟล์ PSD วันมาฆบูชา 39.5 MB
– อยูในไฟล์ RAR ขนาด 18 MB

ดาวน์โหลดฟรี PSD วันมาฆบูชา

ขอบคุณภาพประกอบจาก pixabay.com