PSD ลอยกระทง 2560
ไฟล์ PSD ลอยกระทง 2560

– ไฟล์ PSD 59.1  MB เปิดด้วยโปรแกรม Photoshop

– บีบอัดด้วย .RAR ขนาด 31 MB

– ขนาดภาพ 3300 x 2550 PX  หรือ 27.94 x 21.59 CM

– แก้ไขได้

—————————–

ไฟล์ PSD ลอยกระทง 2560  นี้ ทางเว็บไซต์ สื่อการสอน.com ทำไว้เป็นตัวอย่าง เพื่อเก็บไว้ใช้เอง และให้ท่านอื่น ๆ ดูเป็นแนวทางในการออกแบบ  ข้อความต่าง ๆ  ทางเว็บไซต์ สื่อการสอน.com ไม่สามารถนำมาให้ดาวน์โหลดหรือแจกจ่ายได้  เนื่องมาจากไฟล์ที่ทางเราซื้อมา ไม่อนุญาตให้แจกจ่ายได้

ตัวอย่าง PSD ลอยกระทง 2560  (ไม่สามารถดาวน์โหลดได้)