ตัวอย่าง ไฟล์ PSD ยกช่อฟ้า ฉลองอุโบสถ
คุณสมบัติของไฟล์ PSD ยกช่อฟ้า ฉลองอุโบสถ
– เป็นไฟล์ PSD เปิดด้วยโปรแกรม Photoshop ขนาด 325 MB
– Pixel Dimensions : 9600×4800
– Document Size : 96×48 inches
– Resolution : 100

ตัวอย่าง ไฟล์ PSD ยกช่อฟ้า ฉลองอุโบสถ

(มีบางภาพที่ทางเราซื้อมา และไม่ได้อนุญาตให้แจกจ่าย ฉะนั้นนี้คือภาพตัวอย่าง)