แผ่นติดต้นกฐิน
     การ์ดงานกฐิน แต่ไม่ใช่การ์ดเชิญมางานกฐินนะ แต่ใช้สำหรับปักบนต้นกฐิน หรือต้นย่อยกฐิน ต้นเงิน ต้นทอง ต้นปัจจัยนั่นแหล่ะ ผู้เขียนได้ทำเป็นแบบไว้ใช้ในปีต่อๆ ไป

คุณสมบัติ การ์ดงานกฐิน

-แก้ไขได้ด้วยโปรแกรม Microsoft Word

-ใช้ขนาดกระดาษ Letter

-หนึ่งแผ่นมี 2 ป้าย

ดาวน์โหลดสื่อการสอน