คำถวายสังฆทาน PSD
เป็นแบบคำถวายสังฆทาน คำกล่าวถวายสังฆทาน ซึ่งเหมาะสำหรับมีไว้ประจำสถานที่  เช่นวัด  หรือไว้ประจำตัวของผู้เป็นมัคคทายก  เพื่อกล่าวนำถวายสังฆทาน

คุณสมบัติของไฟล์คำกล่าวถวายสังฆทานนี้

-เป็นไฟล์ แบบ PSD  สามารถเปิดแก้ไขไฟล์ได้ด้วยโปรแกรม Photoshop

-ไฟล์ความละเอียดสูง 2550 x 3300 PX  หรือขนาด 8.5 x 11 นิ้ว เหมาะกับกระดาษ letter

-สามารถนำกรอบ หรือแบบนี้ไปประยุกต์ใช้กับป้ายประกาศอื่นๆ ได้ เพราะมีกรอบสวยงาม มีภาพดอกบัวด้วย

-เหมาะสำหรับประจำสถานที่  ประจำวัด  ประจำตัวผู้นำในการถวายทาน

ดาวน์โหลดสื่อการสอน