พรุ่งนี้อาจเป็นโอกาสเรา
เป็นไฟล์เอกสาร .doc ใช้เปิดโดยโปรแกรม microsoft word ก็คือ word ที่เราใช้พิมพ์งาน จัดการเอกสารนั่นเองครับ เอกสารนี้ใช้เป็นประกอบการบรรยาย ประกอบการอบรมได้ เกี่ยวกับการได้รู้จักคุณค่าของเวลาครับ หรือจะปริ้นออกมาติดตามที่ต่าง ๆ ตามสมควรก็

ดาวน์โหลดสื่อการสอน