คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
     PowerPoint คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่จะจัดการเรียนการสอน ก็คือครูนั่นเอง จะเป็นครูพระสอนศีลธรรม หรือครูอาชีพก็นำไปใช้ได้ ประยุกต์ใชกับการเรียนการสอนได้
    สื่อนี้ผมไม่ได้ทำเองครับ เก็บไว้นานแล้วจะทิ้งก็เสียดาย ขอนำมาเผยแพร่ต่อ  ผู้จัดทำอยู่ในไฟล์แล้วครับ
    ส่วนภาพประกอบเป็นกิจกรรมวันวิสาขบูชาที่ประเทศอินโดนีเซีย

ดาวน์โหลดสื่อการสอน