ภาพยนต์พุทธศาสดา
เห็นผลงานของผู้จัดทำสื่อภาพยนต์พุทธศาสดาแล้ว อดที่จะนำมาบอกต่อไม่ได้ อดที่จะนำมาแนะนำให้หลายๆ ท่านเข้าชมไม่ได้ พุทธประวัติฉะบับการ์ตูน   แต่ไม่ใช่การ์ตูน  เพราะเป็นเรื่องที่ทำขึ้นมาจากเรื่องจริงทางประวัติศาสตร์ เชิญท่านพิสูจน์

ภาพยนต์พุทธศาสดา

py2