เปลี่ยนภาพฉากหลัง
     การเปลี่ยนภาพฉากหลังด้วย Photoshop นี้  เว็บมาสเตอร์อาจจะไม่เนียนเท่าไหร่นะ แต่อย่างนี้ก็ให้รู้ว่านี่เป็นหนึ่งในวิธีทำ ที่อาจจะเหมือนใคร หรือไม่เหมือนใครก็ได้ ภาพที่เราต้องเตรียมมี 2 ภาพ คือภาพหลัก อย่างสาวน้อยเสื้อแดงนี้  และภาพสำหรับนำมาทำฉากหลัง

 

     มาเริ่มกันเลย  เปิดภาพหลักสาวน้อยเสื้อแดงขึ้นมา จากนั้นคลิกที่ปุ่มตามลูกศรเพื่อใช้งานในหมวด Quickmask Mode

 

คลิกเลือกเครื่องมือ Brush Tool

 

ลากระบายทั้งตัว  ต้องใช้ความพยายามหน่อย

 

คลิกที่ปุ่มเดิม เพื่อกลับมาใช้ในหมวด Standard Mode

 

จะได้ดังภาพ

 

จากนั้นคลิก Edit > Cut  เพื่อตัดฉากหลังออก

 

เปิดภาพฉากหลังใหม่ ที่เตรียมไว้ขึ้นมา  ใช้เมาส์ลากภาพหลักมาวางที่ฉากหลังใหม่

 

ใช้เครื่องมือที่เป็นยางลบ  ลบภาพส่วนเกินออกไป

 

ถ้าต้องการปรับให้ฉากหลังเบลอให้ไปที่  Filter > Blur > Gaussian Blur… ปรับค่า Radius ตามต้องการ

 

ฉากหลังเบลอ

 

ฉากหลังสดใส

ดูภาพตัวอย่างขนาดใหญ่ได้ที่ facebook ของเรา