ในบางรูปภาพที่ใช้ประกอบเนื้อหาในเว็บไซต์สื่อการสอน.com นี้ อาจจะมี watermark  ปรากฎในภาพนั้น ๆ โปรดทราบว่าทางเราเคยเป็นเจ้าของโดเมนเนมเหล่านั้นมาก่อน

ภาพ และเนื้อหาทั้งหมด ทางเว็บไซต์สื่อการสอน.com เป็นผู้เขียนเองหรือจ้างบุคคลอื่นเขียน หาได้ทำการ copy บทความที่ปรากฎตาม watermark

ที่มาของภาพ

1. เป็นภาพที่ทางเราซื้อมาจากเว็บไซต์ที่ให้บริการขายภาพโดยเฉพาะ

2. ภาพฟรีจาก pixabay.com

PSD บางไฟล์อาจจะเป็นที่สงสัยในด้านลิขสิทธิ์ในการนำไปใช้ต่อ (มีไม่กี่ไฟล์ที่ถูกปิด) ต้องขอภัยในความไม่สะดวก เหตุที่เรานำลง เพื่อให้ท่านใช้เป็นตัวอย่าง ดูภาพไว้เป็นตัวอย่างในการจัดทำ