ตัวอย่าง ไฟล์ PSD ไวนิลปิดทอง ฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา
คุณสมบัติของไฟล์ PSD ปิดทอง ฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา
– เป็นไฟล์ PSD เปิดด้วยโปรแกรม Photoshop ขนาด 1.98 GB
– Pixel Dimensions : 19200×9600
– Document Size : 192×96 inches
– Resolution : 100

ไวนิล ปิดทองลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา