ตัวอย่างไฟล์ PSD ต้อนรับปีใหม่หลายภาษา
คุณสมบัติของไฟล์ PSD สวัสดีปีใหม่
– เป็นไฟล์ PSD เปิดด้วยโปรแกรม Photoshop ขนาด 2.86 MB
– Pixel Dimensions : 1920×1280
– Document Size : 6.4×4.267 inches
– Resolution : 300

ตัวอย่างไฟล์ PSD ต้อนรับปีใหม่หลายภาษา