PSD เชิญสวดมนต์ปีใหม่
PSD เชิญสวดมนต์ปีใหม่

– ขนาด 2048 x 1356 PX

– เป็นไฟล์ PSD เปิดด้วยโปรแกรม Photoshop

– ขนาดไฟล์ PSD 14.48 MB

– อยู่ในไฟล์รูปแบบ RAR ขนาด 11.3 MB

– แก้ไขข้อความได้

ขอบคุณภาพจาก pixabay.com และ font จาก f0nt.com

Download  PSD ปีใหม่