PSD ดอกบัว
     เป็นไฟล์ PSD ซึ่งดอกบัวที่ตัดแล้วพร้อมใช้งาน มีทั้งบัวตูมบัวบาน สามารถนำไปประกอบป้ายธรรมะ ป้ายประกาศที่เกี่ยวกับศาสนาได้

คุณสมบัติไฟล์ PSD

-แก้ไขได้ด้วยโปรแกรม Photoshop

-เป็นภาพขนาดใหญ่  ชัดเจน

-พร้อมใช้งาน ไม่ต้องมานั่งตัดภาพอีก

PSD ดอกบัวป้ายกำกับ, ,