อุปสมบทวิธี
โดยสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ธรรมยุต) วัดสนธิกรประชาราม