PSD ลอยกระทง-ยกช่อฟ้า
ไฟล์ PSD ลอยกระทง-ยกช่อฟ้า

– ไฟล์ PSD 50.05  MB เปิดด้วยโปรแกรม Photoshop

– บีบอัดด้วย .RAR ขนาด 22.2 MB

– ขนาดภาพ 3300 x 2550 PX  หรือ 27.94 x 21.59 CM

– แก้ไขได้

PSD ลอยกระทง – ยกช่อฟ้า