ฟรี header เว็บไซต์
ไฟล์ PSD หัวเว็บไซต์

– ไฟล์ PSD 4.77  MB เปิดด้วยโปรแกรม Photoshop

– บีบอัดด้วย .RAR ขนาด 3.04 MB

– ขนาดภาพ 1024 x 300 PX  หรือ 36.12 x 10.58 CM

– แก้ไขได้

ดาวน์โหลดสื่อการสอน