แทรก Youtube ในเว็บไซต์ Joomla
แทรก Youtube ในเว็บไซต์ Joomla

วิธีแทรก Youtube ในเว็บไซต์ Joomla

ให้ทำการเปิดหน้าวิดีโอ Youtube หน้าที่เราต้องการนำวิดีโอมาเว็บไซต์  จากนั้นทำตามลำดับ

1. คลิกที่คำว่า แชร์ ที่อยู่ใต้วิดีโอ

2. คลิกคำว่า ฝัง

3. ทำการคัดลอก Code 

 

แทรก Youtube ในเว็บไซต์ Joomla

ที่หน้าจัดการเว็บไซต์ Joomla

1. คลิกคำว่า ดูรหัส HTML

2. ทำการวาง Code ที่เราคัดลอกมาจาก Youtube

3. คลิกคำว่า ดูรหัส HTML อีกครั้ง

 

แทรก Youtube ในเว็บไซต์ Joomla

จากนั้นทำการปรับแต่งค่าต่าง ๆ ตามต้องการ แล้วทำการบันทึก & ปิด

หมายเหตุ : เว็บไซต์ตัวอย่างนี้ ติดตั้ง Joomla  3.6.2 ภาษาไทย  และ Editor – JoomlaCK