ตัวอักษรวิ่งบนเว็บไซต์ Joomla
ดึงอัลบั้มภาพจาก Facebook มาเว็บไซต์

เริ่มที่

ส่วนเสริม > โมดูล

 

ตัวอักษรวิ่งบนเว็บไซต์ Joomla

1. เครื่องมือค้นหา

2. เลือกชนิด

3. เลือก Simple Marquee

 

Simple Marquee

ก็จะเจอชนิดโมดูล Simple Marquee  คลิกเข้าไปที่ชื่อโมดูล

 

ตัวอักษรวิ่งบนเว็บไซต์ Joomla

1. ใส่ข้อความตามต้องการ

2. คลิกบันทึก & ปิด

(ถ้าต้องการแต่งข้อความ เช่น สี ขนาดของข้อความ ให้ท่านไปทำข้อความในส่วนของเนื้อหา จากนั้นทำการ Copy รหัสHTML มาวาง

ตัวอย่างเว็บไซต์นี้ ใช้ Joomla 3 และโมดูล  Simple Marquee