แผนผังพระพุทธศาสนาโดยละเอียด
เป็นไฟล์เอกสารที่ต้องเปิดด้วย Microsoft Word ซึ่งใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนดีมากๆ พริ้นออกมาติดบอร์ด ติดกระดานให้นักเรียนได้ดูได้อ่านก็ดี  เหมาะแก่การจัดนิทรรศการพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง

ดาวน์โหลดสื่อการสอน