การเข้าใจในกิจของพระสงฆ์
     ไม่แน่ใจว่า PowerPoint สื่อการเรียนการสอนการเข้าใจในกิจของพระสงฆ์ ชุดนี้  เคยอัพให้ดาวน์โหลดกันหรือยัง นำมาอีกครั้งคงไม่เสียหายอะไรมากนัก สำหรับสื่อการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา
     ทุกคนเกิดมาบนโลกนี้ย่อมมีหน้าที่การงานด้วยกันทั้งนั้น นักเรียนในขณะเป็นนักเรียนก็ต้องเรียนศึกษาหาความรู้ไป ครูก็มีหน้าที่สอน ส่วนพระสงฆ์ก็มีหน้าที่ในการเผยแพร่คำสอนในทางพระพุทธศาสนา การเข้าใจหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ทำให้เกิดเข้าใจต่อกันและกัน เกิดความสามัคคีและความสงบสุขได้

ดาวน์โหลดสื่อการสอน