รวมใบงานพระพุทธศาสนา ป.๕
รวมใบงานพระพุทธศาสนา ป.๕ ภาคเรียนที่ ๒ เป็บงานทั้งภาคเรียนที่พระอาจารย์ท่านได้จัดทำ และรวบรวมไว้ ผมชอบมากๆ ใช้ได้ทั้ใเทอมเลย ใบงานนี้เป็นประโยชน์ทั้งผู้เรียน ผู้สอน  ผู้สนใจความรู้ในพระพุทธศาสน ผู้อยากรู้ว่าพระสอนอะไรในโรงเรียน


รวมใบงานพระพุทธศาสนา ป.๕ ภาคเรียนที่ ๒
ขอบพระคุณ
พระอาจารย์เกชา     อติสุโภ
อำเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี

ดาวน์โหลดสื่อการสอน