แผนที่ชมพูทวีป
ตามรอยการเผยแผ่ธรรมของพระพุทธองค์ ดูแผนที่การเผยแผ่ธรรมะ  สถานที่ต่างๆ ในพุทธประวัติ แผนที่ชมพูทวีปนี้ ไม่ทราบใครอัพขึ้นเว็บไซต์ไว้ ทางเราขออนุญาต ลิงค์ไป

ดาวน์โหลดสื่อการสอน