ภาพสสไลด์พุทธประวัติ
เป็นภาพสไลด์พุทธประวัติ ในรูปแบบ PowerPoint สำหรับ

– ประกอบการเรียนการสอนพุทธประวัติ

– ประกอบการอบรมเยาวชนเกี่ยวกับพุทธประวัติ

– เป็นให้เด็ก ๆ ชม

– ประกอบการบรรยายพุทธประวัติ

ขอบคุณเจ้าของภาพ ทางเราเป็นแต่ผู้รวบรวมเท่านั้น