ภาพระบายสี พุทธประวัติ
ใบงาน ภาพเทวทูต ๔  สำหรับให้เด็กได้ระบายสี  พร้อมกับเขียนคำบรรยายประกอบภาพ  ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา สื่อการสอนพระพุทธศาสนา สื่อประกอบการอบรมได้  ผ่อนคลายบรรยากาศได้ดีเยี่ยม
เป็นภาพสำหรับให้เด็นนักเรียนประถมต้น หรือประถมปลายได้ฝึกระบายสีลงบนแผ่นภาพพุทธประวัติ พร้อมกับเขียนคำบรรยาย เป็นการฝึกทักษะ และความรู้ไปด้วยในตัว
เป็นภาพสำหรับให้เด็กได้ฝึกระบายสี  พร้อมกับให้เขียนคำบรรยายประกอบภาพ  ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา สื่อการสอนพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี สื่อประกอบการอบรมได้  ผ่อนคลายบรรยากาศได้ดี
เยี่ยม สื่อนี้ ไม่ใช่แค่ขีดๆ เขียนๆ หรือระบายสี แต่จุดประสงค์หลักคือเรียนรู้พระพุทธศาสนา เรียนรู้พระพุทธประวัติ เกี่ยวกับเหตุการณ์ก่อนออกผนวช

ดาวน์โหลดสื่อการสอน