หน้าที่ชาวพุทธ
คำสั่ง : ให้นักเรียนอ่านเรื่องต่อไปนี้แล้วตอบคำถามให้ถูกต้อง
วันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ ๒ หลังจากที่ทุกคนได้ทักทายกันเรียบร้อยแล้ว  มีนักเรียนกลุ่มหนึ่งนั่งสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในช่วงปิดภาคเรียน  ดังนี้
ฝน   :   ช่วงปิดภาคเรียนฉันไปต่างประเทศกับคุณพ่อ ได้มีโอกาสไปวัดไทยในอริโซน่า  ได้ฟังธรรมจากพระสงฆ์  ได้ปฏิบัติ ธรรมที่นั่น  และได้ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ด้วย
ชมพู่  :  ฉันไปสรงน้ำพระพุทธรูปที่เชียงใหม่กับคุณแม่  ฉันพบชาวต่างชาติ ๓ คน ได้สนทนาภาษาอังกฤษ  ฉันยกตัวอย่างหลักธรรมและการปฏิบัติตนตามหน้าที่ของชาวพุทธให้พวกเขาฟังด้วยล่ะ
น้ำ   :   ฉันไม่ได้ไปไหนเลยอยู่บ้านอ่านหนังสือธรรมะให้คุณยายฟัง  ฉันเองก็ได้ความรู้และเข้าใจหลักธรรมมากขึ้นกว่าเดิม  มีหลักธรรมหลายข้อตรงกับที่พระอาจารย์เคยสอนมาก่อนปิดภาคเรียนที่ ๑  ฉันจึงรู้ว่าการปฏิบัติตนเป็นคนดีนั้น  เป็นการปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนานั่นเอง
เมจิ  :   ส่วนฉันไปไหนไม่ได้เลย   เป็นลูกศิษย์วัด   ทำความสะอาดวัดและคอยดูแลไม่ให้ใครมาขีดเขียนกำแพงวัดหรือลักขโมยพระพุทธรูปในอุโบสถ

๑.นักเรียนที่หมั่นศึกษาหาความรู้ทางธรรม คือ……………..ตัวอย่างการกระทำคือ…………….
๒.นักเรียนที่ปฏิบัติตนตามหลักธรรมและพิธีกรรมทางศาสนาคือ……………….ตัวอย่างการกระทำคือ…….
๓.นักเรียนที่มีส่วนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาคือ……………….ตัวอย่างการกระทำคือ…………..
๔.นักเรียนที่ช่วยปกป้องพระพุทธศาสนาคือ………………ตัวอย่างการกระทำคือ………….

ดาวน์โหลดสื่อการสอน