เกมส์ความลับในใจ เกมส์ประกอบการอบรมเด็ก
PowerPoint ประกอบการเล่นเกมความลับในใจ  ใช้ประกอบในกิจกรรมการอบรมค่ายต่างๆ ใช้ได้ทั้งค่ายธรรมะ ค่ายภาษาไทย ค่ายภาษาอังกฤษ
ส่วนวิธีเล่นนั้น จะเล่นอย่างไร  ประยุกต์อย่างไรในการเล่มเกมคุณธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้นี้ ต้องดาวน์โหลดไปศึกษากันดูครับ

ดาวน์โหลดสื่อการสอน