เกมส์อัศวินกับพระราชินี เกมส์ประกอบการอบรมเด็ก
เกมนี้เหมาะกับ
ค่ายธรรมะ
ค่ายคุณธรรม
ค่ายพุทธบุตร
ค่ายสังคมต่างๆ

ข้อคิดจากเกมนี้
เสียสละ
สามัคคี
มีระเบียบวินัย

อัศวินรับคำสั่งพระราชินี ดังต่อไปนี้
๑. ให้ไปนำปากกาในสีของตนมา  ๕ ด้าม  (จากตรงกลาง)
๒. ให้ไปนำป้ายชื่อในสีของตนมา ๕ ป้าย  (จากด้านหลัง)
๓. ให้ไปนำเส้นผมของเพื่อนๆ มา ๔ เส้น ๑ เส้นต่อหนึ่งคน (จากด้านหน้า)
๔. ให้ไปขอลายเซ็นของคุณครูมา ๓ ลายเซ็น ๆ ละ ๑ ท่าน
๕. ให้ไปของขนหน้าแข้งอาจารย์มา ๓ เส้น ๑ เส้นต่อ ๑ ท่าน
๖. ให้ไปนำผู้หญิงที่เห็นว่าสวยและเรียบร้อยมา ๑ คน (ด้านหลัง)

ดาวน์โหลดสื่อการสอน