เกมส์สรภัญญะ เกมส์ประกอบการอบรมเด็ก
เกมส์สรภัญญะ  ลองนำไปประยุกต์ใช้กันดู  สำหรับใครอาจารย์ที่จัดกิจกรรมค่ายเรียนรู้ต่างๆ ค่ายธรรมะ ค่ายคุณธรรม ค่าบอบรมเยาวชน

สื่อนี้ผมได้มาจากเพื่อนๆ ที่จัดกิจกรรมเข้าค่ายการเรียนการสอน  อบรมเยาวชน  ที่จัดอบรมทั่วทุกสารทิศ

โดยที่ทางผมไม่ได้ทำการเปลี่ยนใดๆ นามผู้จัดทำอยู่บนสื่อแล้ว ทางเราขอขอบคุณ ณ โอกาสนี้

ดาวน์โหลดสื่อการสอน