เกมส์วัดใจเพื่อน เกมส์ประกอบการอบรมเด็ก
เกมวัดใจเพื่อน    ไม่รู้ว่าสามารถนำไปประยุกต์ใช้กันได้ไหม เกมๆ  มีแต่หัวข้อ  ได้มาจากเพื่อนในช่วงที่ร่วมงานกัน

จะทิ้งก็เสียดาย ดาวน์โหลดไปประยุกต์ใชเกันดู   เหมาะกับกิจการค่ายอบรมเยาวชนต่างๆ ค่ายธรรมะ ค่ายพุทธบุตร เป็นต้น

ดาวน์โหลดสื่อการสอน