เกมส์รู้รักสามัคคี เกมส์ประกอบการอบรมเด็ก
เกมรู้รักสามัคคี     ความสมัคคีนี้ ควรมีกับทุกคน ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ เพราะความสามัคคีนำมาซึ่งความสงบสุข  

นำความสุขมาให้ ฉะนั้น เราควรปลูกฝังความสามัคคีตั้งแต่เด็ก  หวังว่าสื่อนี้จะช่วยในการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้นได้

ดาวน์โหลดสื่อการสอน