ไฟล์ PSD วันสารทไทย
แจกไฟล์ PSD ประชาสัมพันธ์วันสารทไทย หรือนำไปประยุกต์ใช้ในวันอื่นๆ ได้ทุกวันที่เกี่ยวกับศาสนา วันสำคัญทางศาสนา  ลองนำไปใช้ได้ 

คุณสมบัติไฟล์ PSD

-แก้ไขได้ด้วยโปรแกรม Photoshop

-ขนาด 3500 x 2300 px

-ไฟล์ RAR ขนาด 42.4 MB แตกไฟล์ออกได้ 81.5 MB

-ข้างในไฟล์ PSD ประกอบด้วยภาพตามตัวอย่าง นอกจากนั้นยังมี ภาพเจดีย์  ภาพพระพุทธรูป  ภาพคนไหว้พระ

ดาวน์โหลด ไฟล์ PSD วันสารทไทย

ดาวน์โหลดไม่ได้โปรดแจ้งเราที่เพจ สื่อการสอน