Excel แบบสอบถาม บทเรียน
เป็นไฟล์ Excel แบบสอบถาม  บทเรียน  ก่อนการทำการเรียนรู้ หรือหลังการเรียนรู้ ใช้ได้กับทุกวิชา ทุกกิจกรรมนะครับ  ไม่รู้ผมนำไฟล์นี้มาจากไหน  เก็บไว้ในเครื่องนานแล้ว ตั้งแต่สมัยสอนหนังสืออยู่ ทุกวันนี้ไม่ได้สอนแล้วครับ

ดาวน์โหลดสื่อการสอน