แบบเรียนประโยค ปธ.๘
แบบเรียนประโยค ปธ.๘ รายการนี้เอาของเขามาบอกต่อ  แบบว่าเจอของดี แล้วไม่เก็บไว้คนเดียว นำมาบอกต่อๆ กันไป สำหรับท่านที่จะเรียน ป.ธ. ๘  คู่มือ ป.ธ.๘  หรือประโยคสูงๆ แบบนี้หายากนะครับ  ยินดีด้วยนะครับ ที่ท่านขึ้นมาสูงถึง ป.ธ.๘ และขอให้ได้ ป.ธ.๙

ดาวน์โหลด หนังสือ แบบเรียนประโยค ปธ.8