คู่มือนักธรรมชั้นตรี คู่มือธรรมศึกษาชั้นตรี
 ใกล้สอบนักธรรม  ธรรมศึกษาแล้ว ท่านได้คู่มือไปอ่านเตรียมสอบหรือยัง ถ้าไม่ได้ ดาวน์โหลดคู่มือนี้ไปอ่าน  ไปศึกษาได้เลยครับ

     คู่มือนี้ เหมาะทั้งกับผู้สอน  ผู้เรียน และบุคคลทั่วไปที่สนใจพระพุทธศาสนา มีทั้งพุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิต  ธรรมะทั่วไป  พระวินัย  และข้อปฏิบัติทั่วไปของชาวบ้าน มีทั้งศีล ๕ ศีลอุโบสถ คืออะไรบ้าง  ดาวน์โหลดไปอ่านดู

     บุคคลทั่วไปก็ดาวน์โหลดไปอ่านได้ครับ  จะได้รู้ว่านักธรรม ธรรมศึกษาเขาเรียนกันอย่างไร