ใบความรู้ พระประวันเกิด ทั้ง 7 วัน
ใบความรู้ หรือคุ๋มือพระประจำวันเกิดนี้  ผู้เขียนได้รวมรวมขนาดเท่ากระดาษ A4 ของแต่ละวัน  ผู้เขียนได้รวมรวมติดไว้ใต้ฐานพระประจำวันเกิด ถวายวัดแห่งหนึ่ง  เพื่อให้คนที่ทำบุญ ได้ความรู้ ได้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความเป็นมาของพระประวัติพระประจำวันนั้นๆ

    ที่ให้ดาวน์โหลดนี้  มีทั้งไหม 9 ไฟล์ รวมอยู่ใน WinRAR  ซึ่งประกอบด้วยวันต่างๆ ดังนี้

-ปางตรัสรู้   วันพฤหัสบดี

-ปางถวายเนตร  วันอาทิตย์

-ปางนาคปรก วันเสาร์

-ปางป่าเลไลย์  วันพุธกลางคืน

-ปางรำพึง วันศุกร์

-ปางสมาธิเพชร  พระเกศ

-ปางไสยาสน์ วันอังคาร

-ปางห้ามญาติ  วันจันทร์

-ปางอุ้มบาตร วันพุธ กลางวัน

มีทั้งหมด ๙ ไฟล์ จัดตามนพเคราะห์

ในแต่ละไฟล์ ประกอบด้วย

-รูปพระพุทธรูป

-อธิบายลักษณะพระพุทธรูป

-พระพุทธประวัติย่อในแต่ละปาง

-คาถสวดบูชา

เอกสารนี้เหมาะกับ

-ผู้ที่ต้องการทราบประวัติของพระพุทธรูปต่างๆ โดยเฉพาะพระประจำวันเกิด

-ผู้ที่ต้องการบทสวดพระประจำวันเกิด

-วัดหรือหน่วยงานที่ต้องการเอกสาร ใบความรู้ไปติดในงานนิทรรศการ หรือใต้ฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ เพื่อให้ผู้สักการะ ได้ทราบประวัติความเป็นมา และคาถาสำหรับบูชาพระพุทธรูปปางนั้นๆ

ดาวน์โหลดสื่อการสอน